Pozovite nas: 015/319 295

Vodeći svetski proizvođači tečnih đubriva sa brojnim proizvodima zastupljeni u svakoj našoj radnji, a koje se osim u Brestaču i Šapcu, nalaze i u Višnjićevu, zatim u Irigu i Ilincima.

S obzirom na to da su naši zaposleni stručno osposobljeni, te da mogu klijentima dati sve neophodne informacije o tome koje tečno đubrivo bi u određenoj situaciji bilo od koristi, to je svakako preporuka da se njima i obrate i to ili direktno u samoj radnji ili da ih u toku radnog vremena kontaktiraju putem telefona.

A u zavisnosti od toga da li je potrebno da bude primenjena na povrtarske ili ratarske, odnosno voćarske kulture i vinovu lozu, te na brojne ukrasne biljke, zavisiće i koje đubrivo je preporučljivo.

Napominjemo da osim proizvoda brenda Timac Agro, Syngenta, naša kompanija nudi i tečno đubrivo kompanije Fitofert, te Slavol i mnoge druge.

Podrazumeva se da će klijenti dobiti detaljne informacije o načinu korišćenja, ali i o tome u kojim slučajevima je najbolje primeniti konkretno tečno đubrivo. Svakako će ih radnici naše kompanije informisati i o tome koji je sastav konkretnog proizvoda, ali i na koji način bi trebalo da ga koriste u određenim slučajevima.

U principu, ovo se smatra odličnom prehranom biljaka, jer će upravo dobro odabrano tečno đubrivo da im omogući da sve elemente imaju u dovoljnoj količini, a kako bi se nesmetano razvijali.

U većini slučajeva se primena ovog supstrata preporučuje ukoliko je prisutan deficit gvožđa, odnosno ukoliko je plodnost zemljišta opala, te ako je smanjena količina minerala u zemljištu, što utiče negativno na rast i razvoj konkretne kulture.

Upravo zato što u ponudi naše kompanije postoje tečna đubriva različitih proizvođača i karakteristika, važno je da klijent našim radnicima precizno objasni sa kojim problemima se susreće, odnosno da navede šta želi da postigne korišćenjem konkretnog supstrata. Svakako da će sve neophodne informacije dobiti od naših zaposlenih, a koji će im maksimalnom pomoći da izaberu odgovarajući proizvod, te da poboljšaju kvalitet bilo voćarske ili povrtarske kulture, bilo određene ukrasne biljke ili ratarske kulture.