Pozovite nas: 015/319 295

Može se često čuti da su vodotopiva đubriva najbolja za primenu, te da se smatraju nezamenljivim, a primarno zato što se u različitim fazama vegetacije biljaka ona primenjuju i pokazuju odlične efekte kod umanjenja zone korenskog sistema i to isključivo kod gajenih biljaka.

U našoj kompaniji se nalaze u ponudi brojni brendovi ovih proizvoda, tako da osim čuvenih Timac Agro i Fitofert đubriva, zainteresovani mogu kupiti i proizvode kompanije Syngenta, ali i Novalon i druge.

Podrazumeva se da će naši zaposleni informisati sve klijente i to u svakoj radnji, počev od onih u Šapcu u Irigu, pa do onih koje su smeštene u Ilincima, Brestaču i Višnjićevu o tome kada je potrebno primenjivati ovu vrstu đubriva i za koje kulture je najbolje koristiti ga, odnosno na koji tačno način.

Bitno je napomenuti da vodotopiva đubriva imaju za cilj da maksimalno rizik od zaslanjivanja zemljišta umanje, a u njima se osim kalijum nitrata, nalazi i adekvatna količina sulfata, ali i nitratni joni, te ostale hranjive materije.

U zavisnosti od biljne vrste koje se tretira i sa kojim ciljem, definiše se i način upotrebe, a naši saradnici upoznaju sve klijente detaljno sa time.

Osim što imaju naročito visok sadržaj brojnih aktivnih materija, vodotopiva đubriva su poznata i po niskom nivou soli, odnosno nižoj PH vrednosti, a kako im i sam naziv kaže, potpuno su rastvorljiva u vodi.

Uz to što utiču pozitivno na biljke, pomažu i sistemu za navodnjavanje, jer ga na najbolji mogući način štite od začepljenja.

Napomenuli bismo i to da se u različitim stadijuma razvoja konkretne kulture mogu koristiti vodotopiva đubriva, a uz to su potpuno neškodljiva za životnu sredinu.

Primenom ovih supstrata se poboljšava razvoj i rast kultura, ali i sazrevanje ploda, a stvara se i adekvatna zaštita od brojnih stresnih situacija. Putem lista se najlakše vodotopiva đubriva usvajaju, a ukoliko se određena kultura pravilno tretira, vrlo brzo će doći do značajno većih prinosa, odnosno do boljeg kvaliteta roda – potvrđeno u proizvodi jagode i maline!

Naravno da će klijenti izneti sve zahteve, odnosno da će naše zaposlene upoznati sa problemima koji su prisutni, tako da će im na osnovu toga i biti predočeno koja vodotopiva đubriva od svih, koje imamo u ponudi bi tada trebalo primenjivati. Dobiće i sve neophodne podatke o načinu rastvaranja, odnosno o primeni, ali i o tome kako treba postupati sa konkretnim kulturama i zemljištem u narednom periodu.