Pozovite nas: 015/319 295

U ponudi naše kompanije se nalazi kako sojina sačma, tako i suncokretova.

Velike su prednosti korišćenja sačme u ishrani životinja, a dodatne informacije o tome koja je preporučljivija u konkretnom slučaju će dobiti klijenti na svakom otkupnom mestu, budući da su naši stručnjaci i te kako u to upućeni. Da napomenemo da se otkupna mesta naše kompanije nalaze u Ilincima, Irigu i Brstaču, ali i u Šapcu i Višnjićevu.

Sojina sačma može biti različitog kvaliteta, ali svakako je odlično sredstvo za prehranu životinja. Ipak, kao i svako drugo sredstvo, koji se sa tim ciljem koristi, tako i sojina sačma ima određene nedostatke, a klijentima će biti ukazano i na to, kako bi bili u potpunosti upoznati sa samim proizvodom.

Neophodno je voditi računa o pravilnoj razmeri, da bi sojina sačma ispoljava najbolje efekte. Primera radi ukoliko je u pitanju ishrana svinja, preporučljivo je 30 procenata koristiti sojine sačme, dok je oko 20 procenata udala neophodno kada je u pitanju prehrana teladi, a oko 35 procenata, ako klijent bude želeo da je koristi za ishranu krava, odnosno junadi.

Izuzev sojine sačme, u ponudi naše kompanije se nalazi i sojin griz, ali i suncokretova sačma.

Podrazumeva se da će zaposleni na otkupnom mestu u Brestaču, Ilincima i Višnjićevu, kao i u Šapcu i Irigu dati sve neophodne informacije klijentima o tome kada je dobro koristiti suncokretovu sačmu i u kom odnosu.

S obzirom na to da je u pitanju proizvod, koji je izuzetno bogat proteinima, to u zavisnosti od njegovog kvaliteta, odnosno od toga koji proizvođač je u pitanju će zavisiti i koliko ima sirovih vlakana, odnosno pepela ili vlage u konkretnom proizvodu. Na osnovu toga će svaki klijent moći da izabere koji od svih proizvoda, koji se nalaze u ponudi naše kompanije želi da počne da koristi.

Podrazumeva se da će naši zaposleni informisati svakog klijenta i o tome kako bi trebalo da se izabrani proizvod skladišti, ali će ga svakako uputiti i u sve ostale detalje i odgovoriti na sva potrebna pitanja.