Pozovite nas: 015/319 295

Osim pravilnog odabira semena i đubriva, vrlo je važno voditi računa i o zaštiti bilja, te o odabiru adekvatnih sredstava.

U bogatom asortimanu naše komapnije se nalaze i fungicidi i herbicidi i insekticidi brojnih svetskih proizvođača.

A sva pitanja i o proizvodima za zaštitu bilja i o načinu njihovog korišćenja, klijenti mogu uputiti našim zaposlenima, kako u okviru otkupnog mesta Brestač i Šabac, tako isto i u Irigu, Višnjićevu i Ilincima.

Dobro je da pomenemo da se fungicidi, kako prirodni, tako i veštački koriste za zaštitu gajenih kultura od brojnih gljivičnih oboljenja. U suštini, ova sredstva podjednako dobro štite i semenke, ali i nadzemle organe biljaka. Takođe je dobro pomenuti da postoje situacije kada se mogu koristiti i kod životinja.

Izuzev fungicida brenda Bayer, u ponudi naše kompanije se nalaze i BASF i Syngenta fungicidi.

Svakako treba naglasiti da se fungicidi koriste uglavnom za zaštitu sive truleži kod suncokreta, zatim pegavosti lista kod šećerne repe i pepelnice, ako su u pitanju kulture ječma. Siva plesan, crna pegavost i plemenjača se takođe odlično štite uz pomoć ovih sredstava.

Herbicidi se koriste za zaštitu različitih kultura, poput kukuruza, uljane repice i soje, na primer. A u ponudi naše kompanije se nalaze herbicidi brenda Du Pont, BASF, Syngenta, Galenika, Bayer i drugih.

Naravno da će se naši zaposleni na otkupnim i prodajnim mestima u Ilincima, Bretaču, Višnjićevu, Irigu i Šapcu potruditi da upute sve klijente u pravilan način korišćenja ovih sredstava za zaštitu, te da će odgovoriti i na sva pitanja u vezi sa tim proizvodima.

Ukoliko želite da zaštitite i voćarske i povrtarske kulture od različitih insekata, onda je najbolje da se odlučite za posebna sredstva za zaštitu. U pitanju su takozvani insekticidi, a izuzev proizvoda brenda Du Pont, Galenika i Agrosava, u asortimanu naše kompanije se nalaze i insekticidi marke Syngenta i Bayer. Podrazumeva se da će klijenti dobiti neophodne informacije o načinu primene ovih sredstava za zaštitu bilja i o njihovim osnovnim karakteristikama od zaposlenih u okviru izabranog prodajnog mesta.