Pozovite nas: 015/319 295

U naselju koje teritorijalno pripada opštini Šid se nalazi otkupno mesto Ilinci, a u okviru koga su dostupne i mnoge dodatne usluge.

Merkantilna pšenica otkupljuje se na bazi SRPS kvaliteta koji oređuje kontrolna kuća SrboLAB, uz korektnu analizu kvaliteta i obračun pozitivne bonifikacije u skladu sa standardom.

Skladištenje pšenice vršimo BEZ troškova lagera do kraja kalendarske godine a isplatu odjavljene/prodate količine vršimo odmah, ili najkasnije u roku od tri radna dana.

Prilikom isporuke bilo koje ratarske kulture veoma je važno da proizvođač dostavi potvrdu o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva, kopiju lične karte kao i broj tekućeg računa na koji će uplata biti usmerena. Ovo pominjemo blagovremeno da ne bi došlo do zastoja u plaćanju.

Naša praksa je da svi otkupni blokovi predati od strane proizvođača budu plaćeni istog dana, ili najkasnije sutradan, ukoliko otkupnice u knjigovodstvo stignu u poslepodnevnim satima.

Informacije o tome kako funkcioniše otkup kukuruza, ali i pšenice i soje su dostupne u radno vreme, a Janković Nikola je osoba odgovorna za poslovanje naše radnje u tom mestu. Inače svi koji su za te usluge zainteresovani, sa njim mogu komunicirati i putem broja telefona 065 83 11 263.

Pored toga što će dostavljenu količinu navedenih žitarica otkupiti po najpovoljnijim cenama, naši radnici će se pobrinuti i da klijentima omoguće uslugu merenja dostavljene robe.

Takođe je važno da zainteresovani znaju i to da otkupno mesto Ilinci nudi mogućnost sklapanja ugovora o proizvodnji i finansiranju žitarica, ali i merkantilni uljarica.

Naravno da će klijent biti maksimalno zaštićen, te će na taj način biti ugovorom definisana kupoprodaja mineralnih đubriva i semenskih materijala, ali i brojnih sredstava za zaštitu bilja.

Ukoliko klijent želi da postigne najbolji mogući dogovor sa našom kompanijom, preporučuje mu se da kontaktira nadležne, budući da otkupno mesto Ilinci nudi zainteresovanima i mogućnost da sklope takozvani terminski ugovor.

Zahvaljujući takvom načinu poslovanja, klijentima će biti omogućena prethodno definisana cena, a prema odredbama terminskog ugovora će oni morati da ispoštuju i vreme isporuke konkretne kulture, te da obezbede definisanu količinu.

Sve to ima za cilj da maksimalno zaštiti proizvođača, tako da bude siguran da će ugovorom definisanu cenu on dobiti, ali ukoliko u potpunosti ispoštuje sve odredbe prethodno potpisanog terminskog ugovora.

Apsolutno sve dodatne informacije su klijentima na raspolaganju, a podrazumeva se da zaposleni u okviru ovog otkupnog mesta mogu na sve njihove zahteve u najkraćem mogućem roku da odgovore.