Pozovite nas: 015/319 295

Da bi na adekvatan način zaštitili ne samo soju i kukuruz, već i uljanu repicu i ostale zasade, potrebno je da proizvođači koriste i sredstva za zaštitu bilja.

U saradnji sa vodećim proizvođačima, kao što su Galenika, Bayer, Du Point, Syngenta i BASF, ali i drugi, nudimo zainteresovanima različite vrste herbicida.

S obzirom na to da je vrlo važno pažljivo koristiti ova sredstva, jer su u pitanju koncentrovani rastvori, to će naši zaposleni u radnjama u Irigu i Šapcu, odnosno Višnjićevu i Brestaču, te u Ilincima, ali i putem telefona omogućiti zainteresovanima da sve neophodne informacije o načinu korišćenja ovih sredstava dobiju.

Naravno da će ih informisati i o tome u kom slučaju se koji herbicidi koriste, ali i o tome na koji način bi trebalo da ih razrede.

Neki od herbicida se primenjuju kada je potrebno suzbiti širokolisni jednogodišnji ili višegodišnji korov, kao što je na primer ambrozija, njivski različak i obična tatula i smrduša, ali i ostale vrste korova. Takvi herbicidi primenu nalaze u zaštiti šećerne repe, soje, uljane repice i kukuruza, te pšenice i ostalih žitarica. Poznato je da korovi postaju sve otporniji, stvara se rezistentnost na aktivne materije u sredstvima za zaštitu bilja koja se godinama koriste. Zato je veoma važno tretirati korove u početnoj fazi kako bi njihovo suzbijanje bilo osigurano.

Na osnovu podataka koje klijent bude izneo, a vezano za kulturu koju želi na taj način da zaštiti, odnosno za karakteristike samog zemljišta će zaposleni u našim radnjama da im omoguće najbolji mogući proizvod da izaberu, odnosno onaj koji će imati adekvatan efekat.

Svakako da će oni posebno naglasiti ukoliko postoji ograničenje vezano za temperaturu iznad koje se herbicidi ne primenjuju, a klijenti će dobiti i sve neophodne informacije o tome da li je dozvoljeno njihovo korišćenje iz vazduhoplova ili ne.

Podrazumeva se da će svi zainteresovani za korišćenje ovih sredstava za zaštitu bilja dobiti relevantne informacije i o tome koliko često se koji herbicidi koriste, te na koji način je potrebno da oni budu razređeni, odnosno u kom odnosu se koriste.