Pozovite nas: 015/319 295

Svi poljoprivrednici su svesni činjenice koliko korov može negativno uticati na prinos svake godine, pa ne čudi što neretko zahtevaju savetodavne usluge za zaštitu useva od korova.

A naša kompanija u okviru svakog otkupnog mesta, kojih za sada ima ukupno pet, zapošljava stručnjake koji će vlasnicima parcela omogućiti da dobiju sve neophodne informacije koje će im pomoći da svoje zemljište na najbolji mogući način zaštite od ove neprijatnosti.

Naravno da ovi stručnjaci mogu na području Iriga, Šapca i Brestača, odnosno Višnjićeva i Ilinaca, omogućiti vlasnicima poljoprivrednog zemljišta da dobiju adekvatne savete o tome šta je potrebno da učine, kako bi višegodišnji korov suzbili u potpunosti, te u budućnosti sprečili njegovo dalje razmnožavanje.

U skladu sa potrebama svakog klijenta, može biti dogovoren i izlazak na teren ovih stručnjaka, a kako bi savetodavne usluge za zaštitu useva od korova bile date na licu mesta. Tom prilikom će stručnjaci utvrditi koji korov je najprisutniji na konkretnom zemljištu, a zatim će pomoći vlasnicima da pribave sva neophodna sredstva, te da sprovedu adekvatne agrotehničke mere, kako bi ubuduće to zemljište zaštitili od korova.

Takođe je važno i da budu informisani o tome koliko je na određenom zemljištu bitno primenjivati duboko oranje, što je takođe jedna od agrotehničkih mera koje se sprovode za zaštitu zemljišta od korova.

Dobiće informacije klijenti i o tome zbog čega je važno ispoštovati vreme kada se korov mora tretirati, te će saznati i koje su to hemijska sredstva potrebna tada, a da bi korov bio sa uspehom otklonjen sa tog zemljišta.

Naravno da savetodavne usluge za zaštitu useva od korova obuhvataju i sve informacije, koje se odnose na ponašanje vlasnika konkretnog zemljišta, a nakon što budu bili primenjeni totalni herbicidi, te ostala hemijska sredstva za zaštitu od korova.

Isključivo u zavisnosti od toga koji tačno usevi treba da budu zaštićeni se definiše i koji od dostupnih načina će imati u tom slučaju najveći stepen uspešnosti.

Svakako da će na svih pet otkupnih mesta stručnjaci omogućiti klijentima da dobiju adekvatne savete, te da u budućnosti određeno zemljište na što bolji način zaštite. Ističemo da naša kompanija savetodavne usluge za zaštitu useva od korova nudi u okviru otkupnog mesta Šabac, zatim Višnjićevo i Irig, ali i na otkupnim mestima u Ilincima i Brestaču, te se podrazumeva da klijenti imaju pravo i putem telefona da kontaktiraju naše zaposlene, te da od njih na taj način za traže savet u vezi sa ovom temom.