Pozovite nas: 015/319 295

Pored stočnog ječma, nudimo zainteresovanima i brojne kvalitetne sorte pivarskog ječma. U zavisnosti od toga koje karakteristike ima konkretno seme ječma, te kakav je kvalitet zemljišta, umnogome zavisi i koja će sorta biti ponuđena klijentu.

Svakako da mora biti naglašeno da naša kompanija posebno vodi računa i o kvalitetu proizvoda, ali i o njihovoj ceni, koja je u potpunosti usklađena sa uslovima na tržištu.

Vrsta poznata kao Amorosa je u ponudi, a u pitanju je stočni ječam, koji je prvenstveno namenjen za ishranu životinja, te se zbog svog odličnog sastava smatra izuzetnom zamenom za kukuruz.

Norma za setvu je između 140 i 170 kilograma semena po jednom hektaru, a što je u stvari po metru kvadratnom oko 350 do 400 kg. Preporučuje se sadnja u prvih deset dana meseca oktobra.

Odličan izbor jeste i seme ječma BC Bosut, koje je namenjeno kako za ishranu životinja, tako isto i za korišćenje u prehrambenoj industriji. Preporučuje se saditi oko 220 do 240 kilograma ovog semena po jednom hektaru. U pitanju je seme ječma, koje je izuzetno otporno na brojne bolesti, ali i na poleganje, a prema proračunima se očekuje da više od 10 tona rodi po jednom hektaru.

Svim zainteresovanima možemo ponuditi i seme ječma Nonius, koje se može na različitim tipovima zemljišta gajiti i koje je izuzetno otporno, a ne samo na različite bolesti, nego i na niske temperature. Takođe je prisutna i odlična otpornost na poleganje, a u pitanju je ječam koji je isključivo namenjen ishrani životinja, tako da je svrstan u takozvani stočni.

Odličan izbor jeste i pivarski ječam sorte Novosadski 525, koji je isto tako naročito otporan na poleganje, a u njemu ima čak preko 10% proteina. Oko 80% je sadržaj finog ekstrakta, a dobro je ovo seme ječma poznato po odličnim prinosima.