Pozovite nas: 015/319 295

Da bi životinje bile kvalitetno hranjene, potrebno je da im bude obezbeđena propisana količina hrane na dnevnom nivou, ali i adekvatna dohrana. Upravo zbog toga jeste važno napomenuti da je suncokretova sačma jedno od najkvalitetnijih hraniva, koje bi trebalo davati životinjama na propisani način.

U svakoj našoj radnji, a koje se osim u Irigu i Višnjićevu, nalaze i u Ilincima, Šapcu i Brestaču moguće je kupiti sačmu ili ugovoriti robnu razmenu zrna suncokreta za suncokretovu sačmu.

Budući da naši zaposleni imaju stručno znanje o načinu korišćenja ovog preparata, to su oni na raspolaganju direktno u radnji svim zainteresovanima, a mogu ih kontaktirati i telefonski, kako bi dobili sve neophodne informacije o tome kada bi trebalo suncokretova sačma da bude korišćena i na koji način.

U principu osim za živinu, poželjno je ovo hranivo koristiti i za svinje, ali i za telad, krave i ostale preživare.

Radi se o proizvodu, koji je naročito bogat proteinima, a procentualno je to blizu 35%, dok u zavisnosti od proizvođača može da se razlikuje procenat sirovih vlakana, vlage i pepela u konkretnoj suncokretovoj sačmi.

Svakako da u zavisnosti od toga za koje životinje klijent želi da koristi ovo hranivo zavisi i koji proizvod od dostupnih će on izabrati, jer postoje određena ograničenja kada se suncokretova sačma koristi kao dohrana za svinje, odnosno preživare ili živinu.

A sve informacije o tome su zainteresovanima dostupne u svim našim radnjama, te se podrazumeva da će klijenti biti detaljno informisani kako o upotrebi ovog hraniva za različite životinje, tako isto i o transportnim zahtevima, ali i o uslovima skladištenja, budući da je u proizvođačkoj specifikaciji navedeno da se suncokretova sačma isključivo sme čuvati u skladištima, u okviru kojih temperatura ne prelazi 9 stepeni Celzijusove skale.