Pozovite nas: 015/319 295

Uz adekvatnu negu, za veći prinos soje je izuzetno važno izabrati i odgovarajuće preparate za zaštitu.

Želeći da vam u tome olakšaju, naši zaštitari su se ovom prilikom potrudili da izdvoje ona sredstva, koja su se odlično pokazala i mnogima pomogla da imaju značajno veći prinos soje.

Širokolisni korovi su, ipak najčešći problem sa kojim se susreću proizvođači soje. Borba protiv njih nije jednostavna, osim ako ne koristite odgovarajuće preparate.

Kao najbolje preparate, koji se sa uspehom bore upravo protiv takve vrste korova u soji, naši zaštitari preporučuju herbicide:

- „Kvazar“

- „Galbenon“

- „Tiffany“ i

- „Okvir“

- „Oxon Dynox“

Možda će vam ovaj kraći prikaz svakog pojedinačnog preparata pomoći da se odlučite, mada vam svakako naši zaštitari stoje na raspolaganju za konsultacije.

Kvazar herbicid

Reč je o selektivnom herbicidu, koji se u praksi pokazuje kao odlično sredstvo za suzbijanje upravo širokolisnih korova, koji se javljaju u usevima soje, ali i suncokreta.

U ovom herbicidu se nalazi aktivna materija imazamoks. Korovske biljke koje su napale usev će uz pravilnu upotrebu ovog herbicidea vrlo brzo uginuti, ali samo ako se preparat koristi prema uputstvu, o čemu će vas svakako dodatno informisati naši zaštitari.

Važno je da znate i to da se preparat „Kvazar“ ni u kom slučaju ne sme koristiti uz insekticide i to one, koji su svrstani u grupu organofosfata i karbamata.

Trebalo bi znati i to da ovaj herbicid nije fitotoksičan kada se koristi za soju, mada se može dogoditi da tu svoju negativnu osobinu pokaže ako se primenjuje u usevu suncokreta.

Herbicid Galbenon

Izuzev za suzbijanje širokolisnih korova u soji, herbicid „Galbenon“ se može koristiti i za zaštitu useva kukuruza, lucerke i krompira, ali i graška, lana i pasulja, kao i strnih žitarica.

Sadrži aktivne materije bentazona, u obliku Na soli i kupuje se u formi koncentrovanog rastvora.

U pitanju je herbicid koji pripada grupi benzotiadiazona i na prvom mestu se preko lisne mase, a manje preko korena, usvaja. Potrebno je svega nekoliko dana da bi ovaj preparat delovao i da bi korovske biljke bile uništene.

Tiffany herbicid

Još jedan od preparata, koji se pokazao odličnim u borbi protiv širokolisnih korova nosi naziv „Tiffany“.

Reč je o selektivnom, sistematičnom herbicidu, koji pripada grupi sulfonilurea i do korovskih biljaka dopire preko lišća i korena.

Vrlo je važno poštovati uputstvo za upotrebu ovog preparata, u kojem je navedeno, pored ostalog, da se ne sme koristiti ako je u dužem periodu temperatura vazduha 25 °C, ali i ako je relativna vlažnost visoka. Takođe, herbicid „Tiffany“ ne bi trebalo koristiti ni ako su usevi pod stresom usled suše, niskih temnperatura ili usled nedostatka hranljivih faktora, napada insekata i bilo kojih drugih faktora, koji na njih utiču nepovoljno.

Bez sumnje će vam sve potrebne informacije o pravilnom korišćenju i ovog, ali i svih drugih preparata dati naši zaštitari po zahtevu.

Herbicid Okvir

U formi vododisperzibilnih granula je na tržištu dostupan ovaj preparat, a pakovanje sadrži 8 gr granula.

Ne samo da se smatra odličnim herbicidom za suzbijanje širokolisnih korova u usevu soje, već se prilično dobro pokazao i u usevu kukuruza, ali i lucerke.

Sadrži tifensulfuron – metil kao aktivnu materiju, a do korovskih biljaka dopire preko lišća i korena. Vrlo brzo deluje i prenosi se ne samo naviše u korovskoj biljci, nego i naniže. Upravo zahvaljujući aktivnim materijama, utiče na zaustavljanje procesa nastanka ALS – a (Acetolaktat sintetaze) i na taj način inhibira amino kiselinu valin i izoleucin, što posredno dovodi do stopiranja deobe ćelija i naravno rasta biljaka.

Oxon Dynox

Jedan od selektivnih sistematičnih herbicida je i ovaj. Na prvom mestu se koristi za suzbijanje jednogodišnjih širokolosnih korova, koji su prisutni u usevima soje. Takođe pokazuje dobre efekte i na pojedine uskolisne korove.

Potrebno je koristiti ga nakon nicanja useva. Tačnije, kada je korov visine oko 5 centimetara, a prema uputstvu za upotrebu.

Postoji mogućnost da se meša sa određenim preparatima, ali isto tako treba znati da je zabranjeno mešanje ovog herbicida sa folijarnim graminicidima, koji se koriste za suzbijanje divljeg sirka, odnosno travnih kotova.

Sve navedene preparate ćete pronaći u našoj ponudi. A naši zaštitari će se potruditi da vam svojim znanjem i iskustvom pomognu da odaberete najbolji među njima i ostvarite još bolji prinos soje!