Pozovite nas: 015/319 295

Od naročitog značaja za kvalitet prinosa je i kvalitet semena, pa je zato je potrebno o tome posebno voditi računa prilikom sadnje. Sva pitanja koja imate, možete uputiti našim zaposlenima direktno ili putem telefona otkupnog mesta u Irigu, Višnjićevu, Šapcu, Ilincima ili Brestaču. Budite uvereni da ćete sve potrebne informacije dobiti od njih, posle čega će vam biti mnogo lakše da odaberete odgovarajući proizvod.

Osim semena uljane repice, u ponudi naše kompanije se nalaze i seme pšenice i kukuruza, kao i soje, ali i ječma i suncokreta.

Budući da sa puno pažnje, ali i znanja biramo proizvode koje imamo u asortimanu, to možete biti sasvim uvereni da su sva semena vrhunskog kvaliteta.

Uz semena pivarskog ječma, u ponudi naše komapnije se nalaze i semena stočnog ječma proverenog kvaliteta. Vrsta stočnog ječma, poznata kao Amorosa, zatim seme ječma BC Bosut, te Nonius i Novosadski 525 su semena, koja se nalaze u ponudi naše kompanije i ne samo da su odličnog kvaliteta, već su dostupna i po pristupačnim cenama.

Osim NS hibrida, u ponudi je i seme kukuruza Pioneer, Dekalb i Raiffeisen – Agro, kao i Syngenta. A sve njih karakteriše odličan kvalitet zrna, visoka stopa prinosa i pogodnost za gajenje u različitim uslovima.

Svako ko bude želeo da se bavi uzgojem soje, na otkupnim mestima naše kompanije u Šapcu, Irigu i Ilincima, kao i u Brestaču i u Višnjićevu može kupiti najkvalitetnija semena te biljke i to različitih sorti i proizvođača. Osim semena prve grupe zrenja, u ponudi su i semena soje druge grupe zrenja, ali i semena nulte grupe zrenja, pa čak i seme soje 00 i 000 grupe zrenja.

U ponudi naše kompanije su zastupljena i semena pšenice i to kako novosadskog instituta, tako isto i uvozna semena pšenice srednje rane sorte, te semena sorte Apache, Amicus i Saatzuch Donau sorte, kao i Balaton i KWS sorte.

Semena uljane repice prvoklasnog kvaliteta brenda Du Point, LG, Dekalb i KWS, kao i Pioneer i drugih su u ponudi.

Izuzev hibrida Clearfield tehnologije, u asortimanu naše kompanije su zastupljena i semena proizvođača KWS, Pioneer i LG.