Pozovite nas: 015/319 295

Da bi klijent ima bilo ponuđeno najbolje seme za njegovo zemljište, u okviru svakog otkupnog mesta naše kompanije su dostupne i savetodavne usluge za odabir adekvatnog semenskog materijala.

Stručnjaci će tom prilikom najpre saslušati svakog klijenta, a kako bi stekli uvid u lokaciju i kvalitet zemljišta, a zatim i da bi saznali koje sve zahteve klijent ima, odnosno da bi sve neophodne informacije o tome koliko novca je spreman da uloži dobili, ali i dodatne podatke.

Na osnovu toga će oni iz bogate ponude semenskog materijala izdvojiti upravo one proizvode, koji će moći na zahteve klijenata da odgovore, odnosno da budu prilagođeni tom zemljištu.

Napominjemo da celokupan asortiman zadovoljava aktuelne standarde kvaliteta, a izuzev pšenice i kukuruza, u ponudi je i seme uljane repice, ječma i ostalih žitarica.

Budući da se svaki proizvod razlikuje sa aspekta semenske norme, odnosno uslova proizvodnje, te sastava zemljišta na kome je poželjno zasaditi ga, to će svi ti aspekti biti uzeti u obzir, kako bi klijenti dobili što bolje savetodavne usluge za odabir adekvatnog semenskog materijala.

Takođe je važno naglasiti i to da će svakom potencijalnom kupcu zaposleni na konkretnom otkupnom mestu naše kompanije posvetiti pažnju, te da će na njegove zahteve odgovoriti u što kraćem roku i na najbolji mogući način.

Pored toga što će posavetovati klijenta direktno na otkupnom mestu i to kako u Irigu i Šapcu, tako i u Brestaču, Ilincima i Višnjićevu, članovi tima naše kompanije će odgovoriti i na njihove zahteve putem telefona, a u toku radnog vremena konkretnog otkupnog mesta.

Najbitnije je da klijent jasno definiše sve zahteve, odnosno da zaposlene u našoj firmi informiše detaljno i o kvalitetu zemljišta i o njegovoj površini, te o očekivanjima koja ima od prinosa, ali o tome koliko je spreman da uloži u kupovinu semenskog materijala, jer će upravo u skladu sa svim tim podacima i moći da im bude preporučeno koje seme bi trebalo da kupe.

Naravno da će saznati i koliki je očekivani prinos, ali i kada je potrebno početi sa sadnjom, te mogu zahtevati od zaposlenih u našoj kompaniji i dodatne informacije vezano za održavanje i rešavanje svih potencijalnih poteškoća, do kojih može da dođe usled nepredviđenih vremenskih uslova.