Pozovite nas: 015/319 295

Sa ciljem zaštite gajenih biljaka od različitih bolesti su nastali takozvani fungicidi, koji mogu biti prirodni ili veštački. Njihovom pravilnom primenom se određene kulture štite od različitih gljivičnih oboljenja, a najčešće se ova sredstva za zaštitu bilja koriste kada je potrebno zaštititi semenke i nadzemne organe, ali se mogu koristiti i kod životinja u određenim slučajevima.

Fungicid pšenica i repa

Budući da zapošljavamo najbolje stručnjake, to su klijentima na svakom otkupnom mestu naše kompanije dostupne i savetodavne usluge. Informacije o pravilnom korišćenju fungicida su omogućene kako u našim radnjama u Brestaču i Ilincima, odnosno Višnjićevu, tako isto i u Irigu, ali i u Šapcu, a klijenti mogu i putem telefona kontaktirati naše zaposlene, kako bi sve informacije o brojnim fungicidima koje imamo u ponudi dobili.

Pored proizvoda kompanije Syngenta, u ponudi su i BASF fungicidi, ali i proizvodi firme Bayer i ostali.

Klijenti zainteresovani za korišćenje ovih sredstava za zaštitu bilja će od naših zaposlenih sve potrebne informacije o njihovoj primeni dobiti, a tom prilikom će detaljno biti informisani i o tome kada će koje sredstvo koristiti.

Naime, fungicidi primenu nalaze u zaštiti ječma, a kada je prisutna pepelnica, odnosno kod šećerne repe kada se javi pegavost lista, ali i za suzbijanje pegavosti i bele, odnosno sive truleži kod suncokreta.

Fungicidi

Takođe se fungicidi preporučuju i kod pojave sive plesni, crne pegavosti i plamenjače, kao i za zaštitu pšenice od brojnih oboljenja, ali i mnogih drugih kultura.

S obzirom na to da je uputstvo za upotrebu jasno navedeno, te u njemu postoji i informacija koliko često se konkretni fungicidi moraju primenjivati, odnosno u kojoj razmeri sa vodom se oni koriste za različite kulture, to podrazumeva da će radnici naše kompanije sve te informacije dati zainteresovanima.